அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 1 August 2017

தோழர் திவ்யாவிற்கு துணை நிற்போம்!

தோழர் திவ்யாவிற்கு துணை நிற்போம்!
'''''’'''''''''
'கக்கூஸ் ஆவணப்படம் குறித்தும் 'ஆவணம்படம இயக்குனர் தோழர் திவ்யாபாரதி குறித்தும் அவதூறான தகவலை வெளியிட்டு தொலைபேசி வாயிலாக ஒருமையில் பேசி நாகரீகமற்ற முறையில் நடந்து கொள்ளும் நபர்களை ஆதித்தமிழர் பேரவை வண்மையாக கண்டிக்கிறது.
தூய்மை பணியாளர்கள் பணியின்போது எதிர்கொள்ளும் இடரை காட்சிபடுத்தும் கக்கூஸ் ஆவணப்படத்தை அனைத்து தரப்பினரிடம் கொண்டு செல்லவும் தோழர் திவ்யாவின் தொடர் முயர்சிகளுக்கும் துணை நிற்போம்
__________
ஆதித்தமிழர் பேரவை
Comment

No comments:

Post a comment