அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 21 June 2016

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் தூய்மை தொழிலாளர்களின் மறுவாழ்வு கருதரங்கத்திற்கு வந்திருந்த அய்யா அதியமான் அவர்களை மும்பை அருந்ததியர் சங்க நிர்வாகி மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார்

11.06.2016 நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் தூய்மை தொழிலாளர்களின் மறுவாழ்வு  கருதரங்கத்திற்கு வந்திருந்த அய்யா அதியமான் அவர்களை மும்பை அருந்ததியர் சங்க நிர்வாகி மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் .No comments:

Post a comment