அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 25 July 2016

சூலை23 தாமிரபரணி மாஞ்சோலை 17போராளிகளுக்கு நெல்லை கிழக்கு மற்றும் மேற்கு, தூத்துக்குடி வடக்கு, தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப் பட்டது

சூலை23 தாமிரபரணி மாஞ்சோலை 17போராளிகளுக்கு நெல்லை கிழக்கு மற்றும் மேற்கு, தூத்துக்குடி வடக்கு, தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப் பட்டது
No comments:

Post a comment