அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 14 October 2016

தென் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நடக்கும் சாதி ஆணவப் படுகொலையை கண்டித்து ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக நெல்லை , தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆலோசனை கூட்டம்

தென் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நடக்கும் சாதி ஆணவப் படுகொலையை கண்டித்து ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக நெல்லை , தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆலோசனை கூட்டம் தற்போது நெல்லை மாவட்டம் பாளை சமாதானபுரம் சமுதாய நலக்கூடத்தில் நடை பெற்றது


No comments:

Post a comment