அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 3 October 2016

மதுரை 35வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினருக்கு மாநி மகளிரணிச்செயலாளர் ஜானகி அவர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செயதார்

மாநில மகளிரணி செயலாளர் ஜானகி அவர்கள் 35 வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் உடன் துணை பொதுசெயலாளர் கபீர் நகர் கார்த்திக். மாவட்ட செயலாளர் ஆதவன்.மற்றும் நபர்கள்.

No comments:

Post a comment