அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 3 October 2016

கருர் மாவட்டம் கடவூர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவிக்கு தோழர் சண்முகம் மனு தாக்கல் செய்தார்

கருர் மாவட்டம் கடவூர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவிக்கு தோழர் சண்முகம் மனு தாக்கல் செய்தார். துரைஅமுதன். கருர்.

No comments:

Post a comment