அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 24 October 2016

மதுரையில் ஆதித்தமிழர் பேரவை புறநகர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் மற்றும் மாநகர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது

மதுரையில் ஆதித்தமிழர் பேரவை புறநகர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் மற்றும் மாநகர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முக்கிய பல முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன
No comments:

Post a comment