அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 5 February 2016

தமிழகத்தில் தலித் முதல்வர் வேட்பாளர் குறித்து அய்யா அதியமான் அவர்கள் 4.2.16 அன்று "தி ஹிந்து" ஆங்கில நாளிதழுக்கு வழங்கிய செவ்வி

தமிழகத்தில் தலித் முதல்வர் வேட்பாளர் குறித்து அய்யா அதியமான் அவர்கள் 4.2.16 அன்று "தி ஹிந்து" ஆங்கில நாளிதழுக்கு வழங்கிய செவ்வி

செவ்வியை கேட்க இங்கு சொடுக்கவும்
தி ஹிந்து ஆங்கில நாளிதழில் வெளிவந்த செய்தியை பார்க்க இங்கு சொடுக்கவும்

No comments:

Post a Comment