அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 14 February 2016

சென்னையில் அருந்ததிய மக்களிடையே திமுக பொருளாளர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சந்திப்பு

சென்னையில் அருந்ததிய மக்களிடையே திமுக பொருளாளர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சந்திப்பு
ஆதித்தமிழர் பேரவை பொதுசெயலாளர் நாகராசன் ,தலைமையில் பேரவை தோழர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுடன் அருந்ததிய மக்களின் கோரிக்கைகளை எடுத்து கூறினர்

No comments:

Post a Comment