அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 23 August 2016

ஆகத்து20.ஓண்டிவீரன் நிகழ்வு சம்பந்தமாக நெல்லை கிழக்கு மற்றும,் மேற்கு, தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை, செயற்குழு கூட்டம்ஜூலை 31 2016
சங்கரன்கோவில் V.M.மஹாலில் ஆகத்து20.ஓண்டிவீரன் நிகழ்வு சம்பந்தமாக நெல்லை கிழக்கு மற்றும,் மேற்கு, தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை, செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள அணைவரும் ் கலந்து கொண்டனர்

No comments:

Post a comment