அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 23 August 2016

உடுமலையில் திவிக தலைமையில் நடைபெற்ற நம்புங்க அறிவியலை ,நம்பாதீங்க சாமியார்களை பரப்புரை பயணத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் கலந்துகொண்டு பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர்

உடுமலையில் திவிக தலைமையில் நடைபெற்ற நம்புங்க அறிவியலை ,நம்பாதீங்க சாமியார்களை பரப்புரை பயணத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் கலந்துகொண்டு பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர்
******************************
உடுமலையில் இன்று நடைபெற்ற
👉👉👉👉
"நம்புங்க அறிவியலை;
நம்பாதீங்க சாமியார்களை..."
👍👍👍👍👍
-பரப்புரைப் பயணத்தில்

ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் துணை பொதுச்செயலாளர் தோழ்ர் ஈழவேந்தன் அவர்கள் தலைமையில் கலந்து கொண்டு பரப்புரை செய்தனர்No comments:

Post a Comment