அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 29 August 2016

மதுரை வடக்கு மேற்குஒன்றியம் அம்பலத்தாடி,சிறுவாலை,பிள்ளையார்நத்தம்.பகுதிகளில் ஆதித்தமிழன் மாத இதழ் வழங்கப்பட்டது

மதுரை வடக்கு மேற்குஒன்றியம் அம்பலத்தாடி,சிறுவாலை,பிள்ளையார்நத்தம்.பகுதிகளில் ஆதித்தமிழன் மாதஇதழ் வழங்கப்பட்டது.மாவட்டச்செயலாளர் ஆதவன்,தலைவர் பாரதிதாசன்,அன்புச்செழியன்,மாரிச்சாமி,ஒன்றியசெயலாளர் அதியவன்.

No comments:

Post a comment