அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 2 January 2017

கோவை உப்பிலியன்திட்டு மக்களுடன் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆதிதமிழர் பேரவை சார்பில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்த கலந்துரையாடல் நிகழ்வு நடைபெற்றது

கோவை உப்பிலியன்திட்டு மக்களுடன் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆதிதமிழர் பேரவை சார்பில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்த கலந்துரையாடல் நிகழ்வு நடைபெற்றது
வழக்கறிஞர் கார்க்கிNo comments:

Post a comment