அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 11 January 2017

திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூர் ஒன்றியம் ,NGO காலனி நேதாஜி நகர், எழில் நகர், வ ஊ சி நகர், பகுதிகளில் #ஆதித்தமிழன் மாத இதழ் மற்றும் ஆதித்தமிழன் நாட்காட்டி வழங்கப்பட்டது

 திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூர் ஒன்றியம் ,NGO காலனி நேதாஜி நகர், எழில் நகர், வ ஊ சி நகர், பகுதிகளில் #ஆதித்தமிழன் மாத இதழ் மற்றும் ஆதித்தமிழன் நாட்காட்டி வழங்கப்பட்டது
---
தோழர்கள்
எழில் புத்தன்
செங்கை குயிலி
திருவீரன்No comments:

Post a comment