அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 20 March 2016

அய்யா அதியமான் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நெல்லை மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக ஆதரவற்ற 200 மழலையர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கி சிறுவர்களுடன் தோழர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் விளையாடி மகிழ்ந்தனர்

இன்று மார்ச் 19 ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாயுதம் அய்யா அதியமான் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நெல்லை மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக ஆதரவற்ற 200 மழலையர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கி சிறுவர்களுடன் தோழர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் விளையாடி மகிழ்ந்தனர்


No comments:

Post a Comment