அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 2 March 2016

இரண்டாம் நாள் தோழர் வே.மதிமாறன் அவர்களின் பயிற்சியில் "அம்பேத்கர்-பெரியாரிய பயிலரங்கம்" தொடங்கியது அய்யா அதியமான் அவர்கள் தலைமையில்


இரண்டாம் நாள்....

மதுரையில்

தோழர் வே.மதிமாறன் அவர்களின் பயிற்சியில் "அம்பேத்கர்-பெரியாரிய பயிலரங்கம்" தொடங்கியது

தலைமை உரை ஆதித்தமிழர் பேரவை நிறுவநர் அய்யா அதியமான் அவர்கள்

வாழ்த்துரை பணி.பால்மைக்.இயக்குநர்.அய்டியாஸ் மையம் மதுரை

தொடக்க உரை ஆ.நகராசான் பொது செயலாளர்

No comments:

Post a Comment