அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 7 March 2016

ஆதித்தமிழர்பேரவை கலந்துகொள்ளும் உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் ,தடையாக உள்ள உச்ச நீதி மன்றத்தையும் ,மதிய அரசையும் கண்டித்து கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டம்


ஆதித்தமிழர்பேரவை கலந்துகொள்ளும்
உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் ,தடையாக உள்ள உச்ச நீதி மன்றத்தையும் ,மதிய அரசையும் கண்டித்து கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டம்
தோழர் செல்வம் கலந்து கொண்டு கண்டன உரை ஆற்றுகிறார்No comments:

Post a Comment