அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 27 November 2016

கோவை மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக 27.11.16 அன்று புதிய கல்வி கொள்கை எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றதுஇக்கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை புரிந்த ஆதித்தமிழர்களின் தலைமகன் அய்யா அதியமான் அவர்களை கோவை மாவட்ட பேரவையினர் மற்றும் பொதுமக்கள்\ சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர் பின்னர்
புதிய கல்வி கொள்கையான நவீன குலகல்வி திட்ட எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம் கோவையில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் தலைமயில் பேரவையினர் மற்றும் திராளன பெண்கள் பொதுமக்களோடு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது


No comments:

Post a comment