அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 14 April 2016

ஆதித்தமிழா்பேரவை. மதுரை வடக்கு மாவட்டம். புரட்சியாளா். அம்பேத்கா். அவா்களுக்கு. மாலை அணிவித்து. மாியாதை செலுத்தப்பட்டது.

ஆதித்தமிழா்பேரவை.
மதுரை வடக்கு மாவட்டம்.
புரட்சியாளா். அம்பேத்கா். அவா்களுக்கு.
மாலை அணிவித்து. மாியாதை
செலுத்தப்பட்டது.
தலைமை.
மாநில துனைபொதுச்செயலாளா்.
அண்ணன்.கபீா்நகா்.காா்த்திக்.
மாவட்ட தலைவா்.
அலங்கை.பாரதிதாசன்.
மாவட்ட செயலாளா்.
தோழா்.ஆதவன்.
சிறுவாலை. அதியவன்.
மற்றும். பல தோழா்கள். கலந்துகொண்டனா்.
No comments:

Post a Comment