அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 26 April 2016

ஆதித்தமிழர் பேரவை( கி) மாவட்ட சார்பில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணண் திரு.நன்னியூர் ராஜேந்திரன் அவர்களை சந்தித்து ஆதரவு .

20/4/2016
ஆதித்தமிழர் பேரவை( கி)
மாவட்ட சார்பில்
திராவிட முன்னேற்ற கழகம்
கரூர் மாவட்ட செயலாளர்
அண்ணண் திரு.நன்னியூர் ராஜேந்திரன் அவர்களை
சந்தித்து ஆதரவு ....


No comments:

Post a Comment