அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 17 April 2016

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் உரிமை கோரி மறியல் போராட்டம் ... ஆதித்தமிழர் பேரவை நிறுவனர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்

18.4.2016  காலை சென்னையில்...

திராவிடர் கழகம் தலைவர் வீரமணி அவர்களின் தலைமையில் ..
அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் உரிமை கோரி மறியல் போராட்டம் ...

ஆதித்தமிழர் பேரவை நிறுவனர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்


No comments:

Post a Comment