அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 15 May 2017

காவிரி ஆற்றை பாதுகாக்க வலியுறுத்தும் வகையில் பேரணி& பொதுக்கூட்டத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்


13.5.17
காவிரி ஆற்றை பாதுகாக்க
வலியுறுத்தும் வகையில்
பேரணி& பொதுக்கூட்டம்
நடைபெற்றது இதில்
ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் தோழர் முல்லையரசு கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்
No comments:

Post a comment