அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 15 May 2017

நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் தோழர் கலைக்கண்ணன் அவர்கள் இல்லத்தில் பொதுச்செயலாளர்நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர்  தோழர் கலைக்கண்ணன் தோழர் பத்மா இணையர்களுக்கு 12-5-17 அன்று பிறந்த ஆண் குழந்தையுடன் பொதுச்செயலாளர் நாகராசன் அவர்கள் கொள்கை பிறப்பு செயலாளர் ஜானகி அம்மாள் மற்றும் பேரவையின் மாநில மாவட்ட நிர்வாகிகள்


No comments:

Post a comment