அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 29 May 2017

பத்து பன்னிரென்டாம் வகுப்பில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு நேற்று சங்கரன் கோவிலில் பாராட்டு மற்றும் பரிசளிப்பு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது..

ஆதித்தமிழர் பேரவை நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் பத்து பன்னிரென்டாம் வகுப்பில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு நேற்று சங்கரன் கோவிலில் பாராட்டு மற்றும் பரிசளிப்பு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது..

 

No comments:

Post a comment