அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 26 May 2017

பெரம்பலூர் மாவட்ட திமுக செயலாளர் குன்னம் சி இராஜேந்திரன் அவர்களை பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் மரியாதையை நிமித்தமாக சந்தித்தனர்

 பெரம்பலூர் மாவட்ட திமுக செயலாளர் குன்னம் சி  இராஜேந்திரன் அவர்களை பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் மரியாதையை நிமித்தமாக சந்தித்தனர்No comments:

Post a comment