அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 21 December 2016

சங்கரன்கோவில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் ஆலோசனை கூட்டம் தற்போது நடைபெற்றது.சங்கரன்கோவில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் மாவீரன் மகாராசன்  நினைவு நாள் சம்பந்தமாக ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது


.

No comments:

Post a comment