அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

தமிழ் நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முண்ணனி நடத்தும் சாதி ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க தனிச் சிறப்பு சட்டம் இயற்ற கோரி நடைபயண தொடக்க நிகழ்வில் ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர்கள் கலந்து கொண்டனர்

தமிழ் நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முண்ணனி நடத்தும் சாதி ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க தனிச் சிறப்பு சட்டம் இயற்ற கோரி சேலம் முதல் சென்னை வரை நடைபயண தொடக்க நிகழ்வில் ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர்கள் கலந்து கொண்டனர்

No comments:

Post a comment