அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

நிறுவனர்_அய்யா_அதியமான் அவர்களின் தலைமையில் நாமக்கல்_மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் நடைபெற்றது

ஆதித்தமிழர் பேரவையின்
மாநில நிர்வாக குழு கூட்டம்
#நிறுவனர்_அய்யா_அதியமான் அவர்களின்
தலைமையில்
#நாமக்கல்_மாவட்டம்_திருச்செங்கோட்டில் நடைபெற்றது
No comments:

Post a comment