அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

மாட்டை அறுத்து #மதுரைவீரனுக்கு படையல் போடும் மக்கள் பண்பாட்டு #திருவிழா,,,ஆலேசனை கூட்டம் மாநில அமைப்பு செயலாளர் தோழர் #அருந்ததிஅரசு தலைமையில் நடைபெற்றது .

ஆரியத்தை அழிக்க பிறந்த தலைவர்
அய்யா #அதியமான் அவர்களின் அறிவிப்பு
வருகின்ற 16-06-2017 வெள்ளி கிழமை அன்று அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களில்
மாட்டை அறுத்து #மதுரைவீரனுக்கு படையல் போடும் மக்கள் பண்பாட்டு #திருவிழா,,,
சம்மந்தமாக தூத்துக்குடி மாவட்டநிர்வாகிகள் ஆலேசனை
கூட்டம் மாநில அமைப்பு செயலாளர்
தோழர் #அருந்ததிஅரசு தலைமையில் நடைபெற்றது .
உடன்

தென்மண்டல தளபதி
கு.கி கலைகண்ணன்
மாவட்ட செயலாளர்
நெல்லை கிழக்கு


No comments:

Post a comment