அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

சேலம் கிழக்கு மாவட்டம்.. தும்பல் பகுதிகளில் கிளை திறப்புவிழா மற்றும் பகுதி பொதுக்கூட்டம்

சூன் 18,,,,
சேலம் கிழக்கு மாவட்டம்..
தும்பல் பகுதிகளில் கிளை திறப்புவிழா மற்றும் பகுதி பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகைதரும்
சேரிகளின் கூர்வாள்,
ஆதித்தமிழர் களின் அறிவாசான்,
சாக்கிய குலத்தின் சக்கரவர்த்தி,
அய்யா அவர்களையும்...

நீலச்சட்டை இராணுவ தளபதி அண்ணன் அவர்களையும்...
வருக!! வருக!!! என அன்புடன் வரவேற்று மகிழ்கிறோம்.

No comments:

Post a comment