அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 7 June 2017

ஆதித்தமிழர் பேரவை தருமபுரி மாவட்ட இளைஞர் அணி செயலாளர் தோழர் ஆற்றலரசு இணையேற்புவிழாவில் பொதுச்செயலாளர்ஆதித்தமிழர் பேரவை தருமபுரி மாவட்ட இளைஞர் அணி செயலாளர் தோழர் ஆற்றலரசு என்ற சக்திவேல் - சத்தியா இணையேற்பு நிகழ்வில் பங்கேற்று தலைவர் சார்பில் வாத்துக்களை தெரிவித்து வந்தேன்.
No comments:

Post a comment