அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

மாட்டை அறுத்து #மதுரைவீரனுக்கு படையல் போடும் மக்கள் பண்பாட்டு #திருவிழா,, கோவில்பட்டி அண்ணாநகர் கிளை தோழர்கள் ஆலோசனை

ஆரியத்தை அழிக்க பிறந்த தலைவர்
அய்யா #அதியமான் அவர்களின் அறிவிப்பு
மாட்டை அறுத்து #மதுரைவீரனுக்கு படையல் போடும் மக்கள் பண்பாட்டு #திருவிழா,,
சம்மந்தமாக கோவில்பட்டி அண்ணாநகர் கிளை தோழர்கள் உடன் சந்திப்பு
களத்தில் மாவட்டதலைவர் முத்துக்குமார் மற்றும் நம்பிராஜன்


No comments:

Post a comment