அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு வேல்முருகன் நகர் பகுதியில் ஆதித்தமிழர் பேரவை யின் நீலச்செங்கொடி ஏற்றப்பட்டது

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு
வேல்முருகன் நகர் பகுதியில்
ஆதித்தமிழர் பேரவை யின் நீலச்செங்கொடி
ஏற்றப்பட்டது

சேரித்தமிழன. அய்யா அதியமான் கொடிஏற்றி வைத்தார்No comments:

Post a comment