அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 13 June 2017

கரூரில் மாட்டு இறைச்சி தடையை எதிர்த்து மோடி அரசை கண்டித்து அனைத்து கட்சி சார்பில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவை

கரூரில்
மாட்டு இறைச்சி தடையை எதிர்த்து
மோடி அரசை கண்டித்து
அனைத்து கட்சி சார்பில் நடந்த
கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில்
கலந்து கொண்டு கண்டன உரை.


No comments:

Post a comment