Saturday, 10 June 2017

திருச்செங்கோடு வந்திருந்த நிறுவனர் அவர்களை இயக்குனர் வெற்றிமாறனுடன் இணைந்து பணியாற்றிவரும் இளம் இயக்குனர் பாஸ்கரன் அவர்கள் சந்தித்தார்

திருச்செங்கோடு வந்திருந்த நிறுவனர் அவர்களை இயக்குனர் வெற்றிமாறனுடன் இணைந்து பணியாற்றிவரும் இளம் இயக்குனர் பாஸ்கரன் அவர்கள் சந்தித்தார்

No comments:

Post a Comment