அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 13 May 2016

கோவை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மீனா லோகு அவர்களுடன் இணைந்து நிறுவனர் அதியமான் அவர்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்


12.5.16
கோவை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மீனா லோகு அவர்களுடன் இணைந்து நிறுவனர் அதியமான் அவர்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்

அய்யா அதியமான் அவர்கள் உரியை காண இங்கு சொடுக்கவும்
No comments:

Post a comment