அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 13 May 2016

திருச்சி மாவட்டம் முழுவதும் திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் வீதி வீதியாக தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வாக்குகள் சேர்த்தனர்

திருச்சி மாவட்டம் முழுவதும்  திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் வீதி வீதியாக தீவிர பிரச்சாரம்  செய்து வாக்குகள் சேர்த்தனர்

---அருந்ததிமைந்தன் No comments:

Post a Comment