அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 8 May 2016

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திமுக மகளிர் அணிச்செயலாளர் கனிமொழி அவர்களின் அவர்களின் பிரசார கூட்டத்தில் திரளான திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திமுக மகளிர் அணிச்செயலாளர் கனிமொழி அவர்களின் அவர்களின் பிரசார கூட்டத்தில் திரளான திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்
No comments:

Post a comment