அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 14 May 2016

திருச்செந்தூர் தொகுதி வெற்றி வேட்பாளர் அனிதா ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை ஆதரித்து ஆதித்தமிழர் பேரவை மாவட்ட செயலாளர் சோ. அருந்ததி அரசு அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்கினார்.

திருச்செந்தூர் தொகுதி வெற்றி வேட்பாளர் அனிதா ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை ஆதரித்து ஆதித்தமிழர் பேரவை மாவட்ட செயலாளர் சோ. அருந்ததி அரசு அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்கினார்.No comments:

Post a comment