அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 11 May 2016

அய்யா' அதியமான் அவர்கள் பழனி வந்திருந்த போது மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்த திராவிடர் கழக மாவட்ட தலைவர்

11.5.16 திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தேர்தல் பரப்புரையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கும் நிறுவனர் 'அய்யா' அதியமான் அவர்கள் பழனி வந்திருந்த போது மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்த திராவிடர் கழக மாவட்ட தலைவர் தோழர் பாலசுப்ரமணியன், மற்றும் தோழர்கள்.


No comments:

Post a comment