அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 12 May 2016

தூத்துக்குடி தொகுதி திமுக வெற்றி வேட்பாளர். திருமதி கீதா ஜீவன் அவர்களுக்கு ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் வீதி வீதியாக தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வாக்குகள் சேர்த்தனர்தூத்துக்குடி தொகுதி திமுக வெற்றி வேட்பாளர்.
திருமதி கீதா ஜீவன் அவர்களுக்கு ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர்கள் வாக்கு சேகரித்தார்கள்.

ஆதித்தமிழர் பேரவை
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.


No comments:

Post a comment