அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 9 September 2016

தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழு நடத்தும் கருத்தரங்கம் கம்பத்தில் நடைபெற்றது இக்கருதரங்கத்தில் ஆதித்தமிழர்பேரவை நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்

தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழு நடத்தும் கருத்தரங்கம்
கம்பத்தில் நடைபெற்றது  இக்கருதரங்கத்தில் ஆதித்தமிழர்பேரவை நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் 

சிறப்பு அழைப்பாளர் மனித நேய மக்கள் கட்சி தலைவர் பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா. Ex.mla அவர்கள்.
No comments:

Post a comment