அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 9 September 2016

திருச்செங்கோட்டில் DSP விஷ்ணுபிரியா நினைவு நாளில் ஆதித் தமிழர்பேரவை நடத்தும் "சமூக நீதி கோட்பாட்டில் பெண்கள் மீதான பாகுபாடும் சாதிய ஆணவ வெளிப்பாடும்" தலைப்பில் மாபெரும் கருத்தரங்கம்

திருச்செங்கோட்டில் DSP விஷ்ணுபிரியா நினைவு நாளில் ஆதித் தமிழர்பேரவை நடத்தும் "சமூக நீதி கோட்பாட்டில் பெண்கள் மீதான பாகுபாடும் சாதிய ஆணவ வெளிப்பாடும்" தலைப்பில் மாபெரும் கருத்தரங்கம்.

கருத்துரை வழங்குகிறார்  "சமூகநீதி போராளி" அய்யா அதியமான்

நாள் -18.9.2016 ஞாயிற்று கிழமை
நேரம் -மாலை 3.00 மணி
இடம் -  நாடார் திருமண மண்டபம் - திருச்செங்கோடு

ஆதித்தமிழர் பேரவை நாமக்கல் மேற்கு மாவட்டம்


No comments:

Post a comment