அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 11 September 2016

தேனீ கம்பம் பகுதியில் மாவீரன் இம்மானுவேல் சேகரனார் நினைவு படத்திற்கு ஆதித தமிழர் பேரவையினர் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

மாவீரன் இம்மானுவேல் சேகரனார் நினைவு தின நிகழ்ச்சியில் ஆதித்தமிழர்பேரவை நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு.வீரவணக்கம் செலுத்தினர் .
No comments:

Post a comment