அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 8 September 2016

புல்லாபட்டி கிளைசெயலாளா். தோழா். வேல்முருகன் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தனர்

வெம்பக்கோட்டை ஒன்றியம்
புல்லாபட்டி கிளைசெயலாளா்.
தோழா். வேல்முருகன்
திருமண நிகழ்ச்சியில்.
கலந்துகொண்டு மணமக்களை ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தனர்No comments:

Post a comment