அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 9 September 2016

நெருப்பு தமிழன் நீலவேந்தன் வீரவணக்க நாளில் நடைபெறும் அருந்ததியர் அரசியல் விடுதலைக்கான சமூகநீதி எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் விளம்பர பதாகைகள்

செப்டம்பர் 26 நெருப்பு தமிழன் நீலவேந்தன் வீரவணக்க நாளில் நடைபெறும் அருந்ததியர் அரசியல் விடுதலைக்கான சமூகநீதி எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் வைக்கப்பட்ட விளம்பர பதாகைகள்  மற்றும் சுவர் விளம்பரங்கள்
No comments:

Post a comment