அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 17 September 2016

தருமபுரி மாவட்டம் திராவிடர் கழகம் நடத்திய இலவச மருத்துவ முகாம் மற்றும் கருத்தரங்கத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்

தருமபுரி மாவட்டம் திராவிடர் கழகம் நடத்திய இலவச மருத்துவ முகாம் மற்றும் கருத்தரங்கத்தில் திரளான தர்மபுரி மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் கலந்து கொண்டனர்

No comments:

Post a comment