அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 26 July 2017

இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி50க்கும் மேற்பட்டோர் மாவட்ட செயலாளர் இளந்தமிழன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கவன ஈர்ப்பு போராட்டம்

சூலை. 10 தேனியில் பஞ்சமி நிலங்களை மீட்டு வீடு இல்லாத பஞ்சமர்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி50க்கும் மேற்பட்டோர் மாவட்ட செயலாளர் இளந்தமிழன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கவன ஈர்ப்பு போராட்டம்

No comments:

Post a comment