அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 26 July 2017

ஈரோடு மாநகர மாவட்ட நிர்வாகிகள் அறிமுக கூட்டம் ஈரோடு ஆதித்தமிழர் பேரவை அலுவலகத்தில் மாநகர மாவட்ட செயலாளர் பழ.வீரக்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற

ஈரோடு மாநகர மாவட்ட நிர்வாகிகள் அறிமுக கூட்டம் ஈரோடு ஆதித்தமிழர் பேரவை அலுவலகத்தில்
மாநகர மாவட்ட செயலாளர் பழ.வீரக்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றுகொண்டு இருக்கிறது..
LikeShow more reactions
Comment

No comments:

Post a comment