அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 26 July 2017

திருப்பூர் மாவட்டம் மாவீரர் மகேசுவரன் வாவிபாளையம் ஆதித்தமிழர்பேரவை கிளையில் நெல்லை மாவட்ட முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆஸ்துரை அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

17.6.17 இன்று திருப்பூர் மாவட்டம் மாவீரர் மகேசுவரன் வாவிபாளையம் ஆதித்தமிழர்பேரவை கிளையில் நெல்லை மாவட்ட முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆஸ்துரை அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

No comments:

Post a comment